C.S. Linkage Transport Co., Ltd.

  • การขนส่งทางเครื่องบินและพัสดุภัณฑ์
  • การขนส่งทางทะเล (FCL , LCL , Consolidation)
  • ขนส่งทางรถทุกประเภท ทั้งภายในประเทศและข้ามแดน
  • บริการพิธีการศุลกากร
  • การจัดการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ทั่วไป เช่นการแพ็คกิ้งสินค้า การทำประกันภัยสินค้าทางทะเล และทางเครื่องบิน
  • ให้คำปรึกษาฟรี เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า สินค้าระหว่างประเทศ

SERVICE

NEWS & EVENT

CAREERS

Copyright © 2024 cslinkage.com all right are reserved.