SEA FREIGHT SERVICE

International Sea Freight Forwarder for Export and Import 

FCL and LCL Consolidation Shipment 

Multimodal Transport 

Perishable Products 7 Chilled & Frozen 

Special Cargo & Project Cargo Transport Arrangement 

Cross - Trade Shipments Handling 

Project Cargo. Personal Effects and Household Shipment 

Container and Breakbulk Cargo Arrangement and Vessel Chartering

 

การขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (FCL,LCL)

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น FCL , LCL ทั้งส่งออกและนำเข้าที่มีพื้นที่บริการครอบคลุมในเมืองท่าเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลก คุณจึงวางใจได้ว่าสินค้าจะถูกขนส่งไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าโครงการ

  •  บริการสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษ อาทิ เครื่องจักรอุตสาหกรรม สินค้าที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินมาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เหมืองแร่ และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายเป็นพิเศษ เพราะต้องยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูง รวมไปถึงการบริหารจัดการที่ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด

Liquid & Gas Transport

  •  สินค้าบางประเภทมีความละเอียดอ่อนและต้องการความพิถีพิถันในการจัดส่ง จึงเป็นที่มาของบริการขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ หรือ Special Cargo มีทั้งบริการขนส่งสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ (ISO Tank) อาทิเช่น สารเคมี, น้ำมัน และน้ำมันพืช รวมไปถึงบริการเก็บ-ขนส่งสินค้าประเภทของเหลวที่ไม่อันตราย (Flexi Tank) เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องดื่มและอาหาร เป็นต้น โดยทุกขั้นตอนของการเคลื่อนย้าย-จัดส่งจะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยขั้นสูงสุด

บริการขนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ย้ายจากต่างประเทศมาประเทศไทย หรือย้ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ (International Moving)

 

SERVICES

CUSTOMS FORMALITIES SERVICE

บริการพิธีการศุลกากร ขาออก-ขาเข้า บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Clearance) ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก


PACKAGING & MOVING

แพ็คกิ้งสินค้าและการจัดทำประกันภัยสินค้า บริการบรรจุสินค้าและคลังสินค้า เรามีบริการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกล่องกระดาษอย่างดี, ลังไม่ทึบ, ลังไม้โปร่ง และพาเลท เป็นต้น ซึ่งเราจะพิจารณาจากมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


TRANSPORTATION & COMBINATION

ขนส่งทางรถบรรทุกภายในประเทศและข้ามแดน บริการขนส่งสินค้าทางบกด้วยรูปแบบของรถบรรทุกที่หลากหลายตั้งแต่รถบรรทุกสี่ล้อ , สิบล้อ , และรถหัวลากเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้าและความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดรวมถึงขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สินค้า In-Transit


SEA FREIGHT SERVICE

การขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล (FCL,LCL) การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และสินค้าโครงการ Liquid & Gas Transport


AIR FREIGHT SERVICE

ส่งพัสดุ และเอกสารด่วนระหว่างประเทศ (Parcel & Document Express) บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ  ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กหรือใหญ่ จำนวนมากหรือน้อย


Copyright © 2024 cslinkage.com all right are reserved.